ข้อมูลติดต่อ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) https://www.mhesi.go.th
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) https://www.sut.ac.th
  • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี https://technopolis.sut.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยบริการวิชาการ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ช่องทางการติดต่อ